Ing. Michael Mildner


Pracovní pozicedoktorand
E-mail
Telefon+420 233 109 099
PracovištěKnihovna, IT, popularizace a podpora vědy
ResearcherID

Vzdělání

Bc. - obor Vodní hospodářství a vodní stavby, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.

Ing. -  obor Vodní hospodářství a vodní stavby, specializace Hydrotechnické stavby, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.

Výzkumná činnost

Mechanika tekutin