Ing. Michaela Prokopová


Pracovní pozicedoktorand
E-mail
Telefon+420 233 109 045
PracovištěOddělení vodních zdrojů

Vzdělání

Bc. - obor Chemie a toxikologie životního prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze.
Bakalářská práce: „Látky neproteinového charakteru produkované fytoplanktonem a jejich vliv na koagulaci“.

Mgr. - obor Technologie vody, Ústav technologie vody a prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze.
Diplomová práce: „Ozonizace a koagulace látek neproteinového charakteru produkovaných fytoplanktonem“.

Výzkumná činnost

Úprava vody