Ing. Miroslav Tesař, CSc.


Pracovní pozicevědecký pracovník
E-mail
Telefon+420 721 881 733
PracovištěOddělení hydrologie
ResearcherIDG-1568-2011
ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-5647-8498

Vzdělání

Ing. – obor Vodní stavby a vodní hospodářství, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.
Diplomová práce: „Odvodňování základových stavebních jam.

CSc. – technické vědy, obor Meliorace, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.
Disertační práce: „Vodohospodářská bilance povodí s částí odvodňovaných zemědělských půd." 

Výzkumná činnost

Hydrologie

Publikační činnost  (seznam publikací v databázi ASEP)