Mgr. Monika Filipenská


Pracovní pozicedoktorand
E-mail
Telefon+420 233 109 002
PracovištěOddělení vodních zdrojů

Vzdělání

Bc. - obor Ochrana životního prostředí, Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, UK v Praze.
Bakalářská práce: „Využití polymerů při úpravě pitné vody".

Mgr. - obor Ochrana životního prostředí, Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, UK v Praze.
Diplomová práce: „Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem na charakter agregátů tvořených koagulací/flokulací při úpravě vody“.

Ph.D. - obor Environmentální vědy, Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, UK v Praze.
Disertační práce: v přípravě

Výzkumná činnost

Úprava vody

Publikační činnost  (seznam publikací v databázi ASEP)