Mgr. Nikol Zelíková


Pracovní pozicedoktorand
E-mail
Telefon+420 233 109 026
PracovištěOddělení vodních zdrojů
ORCIDhttps://orcid.org/0000-0003-4846-8326

Vzdělání

Bc. - obor Geografie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita
Bakalářská práce: „Vliv využívání vodní energie na fluviální systémy v povodí Bečvy v Západních Beskydech“.

Mgr. - obor Fyzická geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, UK v Praze
Diplomová práce: „Potenciál revitalizačních opatření vodních toků jako nástroje pro retenci vody v říční nivě“.

Výzkumná činnost

Hydrologie