Ing. Pavel Říha, CSc.


Pracovní pozicevědecký pracovník
E-mail
PracovištěOddělení mechaniky tekutin
ResearcherIDG-9089-2014
ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-8700-1879

Vzdělání

Ing. - obor Chemické a potravinářské stroje, Fakulta strojní, ČVUT v Praze.
Diplomová práce: "Čistění svítiplynu v protiproudých kolonách."

CSc. – obor Reologie nenewtonských kapalin, Ústav chemických procesů AV ČR a Katedra chemických a potravinářských strojů, Fakulta strojní, ČVUT v Praze. 
Disertační práce: "Hydrodynamika toku šroubovým kanálem u šnekového míchadla."

Výzkumná činnost

Reologie

1) Studium elektricky řízeného průchodu chemických par polymerními membránami s uhlíkovými nanotrubicemi a adsorpce par na povrchu nanotrubic.
2) Studium interakce terapeutických nanočástic s lidskou krví a jejími formovanými elementy a jejich vliv na tokové vlastnosti krve.

Publikační činnost  (seznam publikací v databázi ASEP)