prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.


Pracovní pozicevědecký pracovník
E-mail
Telefon+420 233 109 092
PracovištěOddělení hydrochemie a technologie vody
ResearcherIDG-9097-2014
ORCIDhttps://orcid.org/0000-0003-4311-0595

Vzdělání

Ing. -  obor Vodní hospodářství, specializace Hydrotechnické a hydromeliorační stavby, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.

Dip. H.E. (Delft) - (Diploma in Hydraulic Engineering), International Courses in Hydraulic and Hydrology Engineering,  Delft, The Netherlands.
Diplomová práce: "The inverse difference scheme" (Inverzní diferenciální schéma).

CSc. – obor Termomechanika a mechanika tekutin, ÚH ČSAV a Fakulta stavební, ČVUT v Praze.
Disertační práce: Stanovení příčných sil působících na válcový kontejner unášený proudem kapaliny v horizontálním potrubí ".

DrSc. – obor Hydrotechnika, hydrologie a vodní hospodářství, ČVUT v Praze.
Disertační práce: Pohyb kontejnerů unášených kapalinou v potrubí". 

Docent pro obor Vodní hospodářství a vodní stavby, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.
Habilitační práce: Hydraulická potrubní kontejnerová doprava".

Profesor pro obor Vodní hospodářství a vodní stavby, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.
Inaugurační přednáška: Hydraulická potrubní doprava".

Prof. h.c. (Wratislaviences), Polonia.

Výzkumná činnost

Mechanika tekutin

Pedagogická činnost

Katedra dopravního stavitelství, Dopravní fakulta J. Pernera, Univerzita Pardubice

  • Hydraulika a hydrologie
  • Vodní stavby