doc. Petr Filip, CSc.


Pracovní pozicevědecký pracovník, vedoucí Oddělení mechaniky tekutin
E-mail
Telefon+420 233 109 028
PracovištěOddělení mechaniky tekutin
ResearcherIDG-8909-2014
ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-9438-3318

Vzdělání

Katedra základů matematické analýzy, Matematicko-fyzikální fakulta, UK v Praze.
Diplomová práce: „Periodické vibrace obdélníkových desek“.
CSc. - obor Matematická analýza, Matematický ústav ČSAV.
Disertační práce: „Oscilatoričnost vlnové rovnice ve dvou proměnných“.
doc. - Technologie makromolekulárních látek

Výzkumná činnost

Reologie

Publikační činnost  (seznam publikací v databázi ASEP)