Ing. Petra Peer, Ph.D.


Pracovní pozicevědecký pracovník
E-mail
Telefon+420 233 109 044
PracovištěOddělení mechaniky tekutin

Vzdělání

Ing. - Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů, Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci
Diplomová práce: „Stabilizace PEO nanovláken proti rozpouštění."

Ph.D. – obor Technologie makromolekulárních látek, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Disertační práce: Reologická charakterizace polymerních roztoků s ohledem na kvalitu elektrostatického zvlákňování."

Výzkumná činnost

Reologie

Ing. Petra Peer, Ph.D. získala cenu Wernera von Siemense za nejlepší ženskou absolventskou práci v roce 2015 v České republice. Cenu každoročně vyhlašuje společnost Siemens s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR.

Ing. Petra Peer, Ph.D. získala cena rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně za nejlepší doktorskou disertační práci za rok 2015. Disertační práce: „Reologická charakterizace polymerních roztoků s ohledem na kvalitu elektrostatického zvlákňování“. Školitel: doc. Petr Filip, CSc. (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.)

Pedagogická činnost