Ing. Petra Vašatová, Ph.D.


Pracovní pozicevědecký pracovník
E-mail
Telefon+420 233 109 002
PracovištěOddělení vodních zdrojů

Vzdělání

Ing. - obor Chemie a technologie vody, Ústav technologie vody a prostředí, FTOP, VŠCHT v Praze.
Diplomová práce: „Charakteristika organických látek produkovaných řasami a sinicemi v povrchových vodách ve vztahu k úpravě vody”.

Ph.D. - obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí, Ústav technologie vody a prostředí, FTOP, VŠCHT v Praze.
Disertační práce: „Průběh agregace částic a vlastnosti vytvořených agregátů v procesu úpravy vody.“ 

Výzkumná činnost

Úprava vody

Publikační činnost  (seznam publikací v databázi ASEP)