Ing. Radim Petříček, Ph.D.


Pracovní pozicepostdoktorand
E-mail
Telefon+420 233 109 020
PracovištěOddělení vodních zdrojů
ResearcherIDV-6002-2018
ORCIDhttps://orcid.org/0000-0003-1137-6989

Vzdělání

Bc. – obor: Chemie, Ústav Chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita v Brně.
Bakalářská práce: „Fázové rovnováhy v soustavách s intermetalickými fázemi.“

Ing. – obor: Chemické Inženýrství a Bioinženýrství, Ústav Chemického Inženýrství, Fakulta Chemického Inženýrství, Vysoká škola Chemicko-Technologická v Praze.
Diplomová práce: „Měření osmotického tlaku koncentrovaných roztoků kyseliny borité.“

Ph.D. – obor: Chemické Inženýrství, Ústav Chemického Inženýrství, Fakulta Chemického Inženýrství, Vysoká škola Chemicko-Technologická v Praze.
Disertační práce: „Vývoj metodiky návrhu průmyslových fermentorů.“

Výzkumná činnost

 Úprava vody

Vývoj a použití nových technologií pro intenzifikaci tvorby a separace agregátů při úpravě vody – proces vysokoúčinné flokulace.

Publikační činnost  (seznam publikací v databázi ASEP)