Ing. Renáta Vašáková


Pracovní pozicelaborantka
E-mail
Telefon+420 233 109 069
PracovištěOddělení vodních zdrojů

Vzdělání

Ing. -  obor Analytická chemie, Katedra prostředí chemického průmyslu, VŠCHT Pardubice (nyní Univerzita Pardubice)
Diplomová práce: „Spektrofotometrické stanovení beryllia v půdě modelové oblasti Hradec Králové - Pardubice."

Výzkumná činnost

Úprava vody