Ing. Romana Slámová, Ph.D.


Pracovní pozicevědecký pracovník
E-mail
Telefon+420 233 109 089
PracovištěOddělení vodních zdrojů

Vzdělání

Ing. -  obor Vodní hospodářství a vodní stavby, Katedra hydrotechniky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.
Diplomová práce: „Vývoj břehových změn na vodní nádrži Slapy a jeho environmentální aspekty."

Ph.D. – obor Vodní hospodářství a vodní stavby, Katedra Hydromeliorací a krajinného inženýrství, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.
Disertační práce: „Vliv globální změny klimatu na hydrologický režim povodí Bíliny a plnění zbytkové jámy Bílina."

Výzkumná činnost

Hydrologie