Mgr. Soňa Hnilicová, Ph.D.


Pracovní pozicevědecký pracovník, vedoucí knihovny
E-mail
Telefon+420 233 109 003
PracovištěOddělení vodních zdrojů

Vzdělání

Mgr. - obor Fyzická geografie, Katedra fyzické geografie a geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, UK v Praze.
Diplomová práce: „Analýza postupových dob průtoků v povodích Berounky a Sázavy”.

Ph.D. - obor Vodní hospodářství a vodní stavby, Katedra hydrauliky a hydrologie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.
Disertační práce: „Multikriteriální validace hydrologického modelu a analýza dopadů klimatické změny na hydrologický cyklus ve vybraných povodích v České republice”.

Výzkumná činnost

Hydrologie

Publikační činnost  (seznam publikací v databázi ASEP)