Mgr. Soňa Hnilicová, Ph.D.


Pracovní pozicevedoucí knihovny
E-mail
Telefon+420 233 109 003
PracovištěKnihovna, IT, popularizace a podpora vědy
ResearcherID

Vzdělání

Mgr. - obor Fyzická geografie, Katedra fyzické geografie a geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, UK v Praze.
Diplomová práce: „Analýza postupových dob průtoků v povodích Berounky a Sázavy”.

Ph.D. - obor Vodní hospodářství a vodní stavby, Katedra hydrauliky a hydrologie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.
Disertační práce: „Multikriteriální validace hydrologického modelu a analýza dopadů klimatické změny na hydrologický cyklus ve vybraných povodích v České republice”.