Ing. Tereza Morávková, Ph.D.


Pracovní pozicevědecký pracovník
E-mail
PracovištěOddělení mechaniky tekutin

Vzdělání

Ing. -  obor Technologie mléka a tuků, Ústav technologie mléka a tuků, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, VŠCHT v Praze.
Diplomová práce: „Hodnocení reologických a senzorických vlastností kosmetických emulzí.

Ph.D. -  obor Technologie potravin, Ústav mléka, tuků a kosmetiky, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, VŠCHT v Praze.
Disertační práce: „Reologické a senzorické vlastnosti emulzí.

Výzkumná činnost

Reologie

Publikační činnost  (seznam publikací v databázi ASEP)