Ing. Václav Kolář, CSc.


Pracovní pozicevědecký pracovník
E-mail
Telefon+420 233 109 095
ResearcherID
ORCIDhttps://orcid.org/0000-0003-3947-5399

Vzdělání

Ing. – obor Aplikovaná mechanika, Fakulta strojní, ČVUT v Praze.
Diplomová práce: „Termodynamické vlastnosti acetylénu

CSc. – obor Termomechanika a mechanika tekutin, Fakulta strojní, ČVUT v Praze.
Disertační práce: „Radiální zatopený proud s rotací – hydrodynamický model a realizace radiálním míchadlem

Postdoktorální stipendium Alexander von Humboldtovy nadace, Institut für Hydromechanik, Universität Karlsruhe, Karlsruhe (Německo), 1989-91.

Editor pro mechaniku tekutin v časopise Open Physics (dříve Central European Journal of Physics):   http://www.degruyter.com/view/j/phys

Výzkumná činnost

Mechanika tekutin 

Vírové struktury a jejich identifikace

Smyková proudění (zejména tryskové proudy a úplavy)

Analýza proudových polí (dekompoziční metody v okolí bodu)

Autorský tým Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., ve složení: Ing. Václav Kolář, CSc., a doc. RNDr. Zdeněk Skalák, CSc., získali cenu Akademie věd ČR za zvláště úspěšné řešení programových a grantových projektů za rok 2008, za vědecký výsledek "Vírový charakter vybraných smykových toků".

Publikační činnost  (seznam publikací v databázi ASEP)