RNDr. Václav Šípek, Ph.D.


Pracovní pozicezástupce ředitele pro vědu
E-mail
Telefon+420 233 109 015
PracovištěOddělení vodních zdrojů

Vzdělání

Mgr. -  Fyzická geografie a geoekologie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, UK v Praze.
Diplomová práce: „Ekomorfologické hodnocení kvality habitatu vodních toků v povodí Liběchovky“.

Ph.D. - Fyzická geografie a geoekologie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, UK v Praze.

RNDr. - Fyzická geografie a geoekologie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, UK v Praze.
Disertační práce: „Sezónní pravděpodobnostní hydrologické předpovědi“.

Výzkumná činnost

Hydrologie

Publikace:

https://www.researchgate.net/profile/Vaclav_Sipek

Pedagogická činnost

Výuka na Katedře fyzické geografie a geoekologie, PřF UK

 předmět:

  • Hydrologické modelování