doc. Ing. Zdeněk Chára, CSc.


Pracovní pozicevědecký pracovník
E-mail
Telefon+420 233 109 043
PracovištěOddělení mechaniky tekutin
ResearcherIDF-5260-2014
ORCIDhttps://orcid.org/0000-0003-0765-0607

Vzdělání

Ing. - obor Vodní stavby a vodní hospodářství, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.
Diplomová práce: „Vliv vlhkosti na šíření zvuku v porézních materiálech".

CSc. - obor Termomechanika a mechanika tekutin, Fakulta stavební, ČVUT v Praze.
Disertační práce: „Lokální turbulentní charakteristiky nízko-koncentrované suspenze".

doc. - obor Zemědělská a lesnická hydrologie, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze.
Habilitační práce: „Snižování třecích ztrát povrchově aktivními látkami".

Výzkumná činnost

Mechanika tekutin

Publikační činnost  (seznam publikací v databázi ASEP)

Pedagogická činnost

Výuka na Fakultě životního prostředí, ČZU v Praze

magisterské studium - předmět: Experimentální metody v mechanice tekutin