doc. RNDr. Zdeněk Skalák, CSc.


Pracovní pozicevědecký pracovník
E-mail
Telefon+420 224 354 407
PracovištěOddělení mechaniky tekutin

Výzkumná činnost

Mechanika tekutin

Autorský tým Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., ve složení: Ing. Václav Kolář, CSc., a doc. RNDr. Zdeněk Skalák, CSc., získali cenu Akademie věd ČR za zvláště úspěšné řešení programových a grantových projektů za rok 2008, za vědecký výsledek "Vírový charakter vybraných smykových toků".

Publikační činnost  (seznam publikací v databázi ASEP)