Přednáška „Jak se dělá pitná voda“

V úterý 6.11.2018 proběhla v rámci Týdne vědy a techniky 2018 přednáška "Jak se dělá pitná voda"

Přednášku pro střední školy pořádala Krajská vědecká knihovna Liberec. Pozvání přijala Petra Vašatová z Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR.
 
Anotace:
Přestože pro většinu lidí v ČR je naprostou samozřejmostí vždy dostupná pitná voda, málokdo ví, jakou cestu musí voda urazit od zdroje ke spotřebiteli a jakým procesům musí být podrobena, abychom ji mohli označit za pitnou. Přednáška seznámí posluchače s procesem úpravy pitné vody. Shrne problémy, které musí úpravny vody řešit v souvislosti se zhoršující se kvalitou surové vody způsobenou např. rozvojem sinic, zemědělskou činností nebo extrémními výkyvy počasí (období sucha, přívalové deště).

Kategorie Aktuality CZ.