Přednáška v Děčíně „Jak se dělá pitná voda“

8. 1. 2019 v 16 hodin proběhla v rámci cyklu Úterky s vědou přednáška "Jak se dělá pitná voda".

Již sedmým rokem spolupořádá lokální knihovna FJFI v Děčíně (pobočka Městské knihovny Děčín) populárně-vědecké přednášky na pracovišti FJFI (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská) ČVUT v Děčíně. Tentokrát přijala pozvání Petra Vašatová z Ústavu pro hydrodynamiku. Záznam přednášky je možno shlédnout na Youtube kanálu Úterky s vědou.

Anotace přednášky: Přestože pro většinu lidí v ČR je naprostou samozřejmostí vždy dostupná pitná voda, málokdo ví, jakou cestu musí voda urazit od zdroje ke spotřebiteli a jakým procesům musí být podrobena, abychom ji mohli označit za pitnou. Přednáška seznámí posluchače s procesem úpravy pitné vody. Shrne problémy, které musí úpravny vody řešit v souvislosti se zhoršující se kvalitou surové vody způsobenou např. rozvojem sinic, zemědělskou činností nebo extrémními výkyvy počasí (období sucha, přívalové deště).

Kdy: 8.1.2019 v 16:00
Kde: Budova ČVUT, Pohraniční 1288/1, Děčín

Kategorie Aktuality CZ.