Přednáška v rámci cyklu Pokroky v biologii 2014 – Geometrie a matematika života: „Jak souvisí fraktální geometrie částic s vodou, kterou pijeme?“ –

Přednáška v rámci cyklu Pokroky v biologii 2014 – Geometrie a matematika života: „Jak souvisí fraktální geometrie částic s vodou, kterou pijeme?“ – 5.4.2014, 10:00, PřF UK
Prezentace ke stažení

 

Kategorie UH v médiích.