Předsedkyně AV ČR navštívila ÚH

Ústav pro hydrodynamiku navštívila v pátek 7. 2. 2020 předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová v rámci nového turné po vědeckých pracovištích v ČR.

„Dosavadní turné ukázalo, že jedna návštěva zdaleka nestačí, jak je důležité komunikovat nejen s řediteli, ale i se zaměstnanci, ptát se na jejich úspěchy i potíže. A kromě toho, za tři roky se pracoviště v mnohém posunula,“ říká předsedkyně Eva Zažímalová. To je i případ Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, který se proměnil už na první pohled: díky rekonstrukci, která stále ještě pokračuje, se celkově prosvětlil a zmodernizoval.

„Od poslední návštěvy vzrostl počet žen a mladších pracovníků. Zdvojnásobil se nám počet diplomantů a doktorandů. Jsme v pozici, kdy si můžeme vybírat kvalitní lidi,“ říká ředitel Martin Pivokonský. Ústav nedávno prošel auditem o rovnosti platů žen a mužů, který potvrdil v podstatě „nulový genderový rozdíl“. „Ale jeden rozdíl tu přece jenom je: zatímco v našich laboratořích najdete převážně ženy, muži-vědci pracují v šumavských lesích,“ říká s nadsázkou Pivokonský.

Podle ředitele v současné společnosti velmi rezonuje téma vody a její kvality. „Každých čtrnáct dní jezdím na nějakou úpravnu, která nás žádá o radu a pomoc,“ říká Martin Pivokonský, k jehož práci kromě základního výzkumu patří také navrhování efektivnějších technologií úpravy vody, ale i psaní výzkumných zpráv pro státní správu a podniky či příprava patentů. Jde o disciplínu, která propojuje chemii s fyzikou, ale i biologií.

V ústavu roste i počet dlouhodobějších projektů, jedním z nich je výzkum takzvaných inteligentních textilií. Povede k vývoji antimikrobiálních membrán z nanovláken, které mohou zlepšit filtraci znečištěné vody. Další projekty se zaměřují na výzkum technologií, které by umožnily efektivnější úpravu vody při stále se zhoršující kvalitě jejích zdrojů.

Vědci z ústavu se zabývají i tím, jaká by měla být optimální druhová skladba lesa a jaké množství organické hmoty by měla půda obsahovat, aby déle zadržela vodu. Jiné množství vody je totiž schopen zadržet listnatý nebo jehličnatý les či přirozený travní porost v porovnání s intenzivně obhospodařovanou loukou. „Podle současných měření je momentální stav vody v půdě mnohem nižší než v loňském roce, a to i vzhledem k nedostatku sněhu,“ říká zástupce ředitele pro vědu Václav Šípek, který pamatuje zimy, kdy se na měřicí stanice na Šumavě brodil ve sněžnicích několikametrovou vrstvou sněhu.

„Klimatické změny ovlivňují koloběh vody v přírodě, což je jedno z našich velkých témat. Do budoucna bychom se chtěli ještě více soustředit na procesy úpravy pitné vody a čištění vody odpadní včetně její recyklace, a vůbec na ochranu vodních zdrojů,“ říká Martin Pivokonský.

Převzato z webu AV ČR
Text: Alice Horáčková, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Alice Horáčková (Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR); Lenka Pivokonská (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR)

Kategorie Aktuality CZ.