Prohlídky kutnohorské úpravny vody vzbudily velký ohlas

U příležitosti oslav Světového dne vody uspořádal Ústav pro hydrodynamiku ve spolupráci s Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč, a. s., exkurze na úpravně vody U Svaté Trojice v Kutné Hoře. Exkurze probíhaly ve středu 27. 3. 2019 po celý den. 

Návštěvníci si nejprve vyslechli krátkou "přednášku", kdy se dozvěděli, jaké nežádoucí látky mohou zdroje povrchových vod obsahovat, a na jakých principech fungují základní procesy, které se na úpravně vody využívají pro jejich odstranění. Pak se přesunuli na velín, odkud se celá úpravna vody řídí a nakonec se vydali do provozu, kde si mohli technologie pro úpravu vody prohlédnout na vlastní oči.

Exkurzí se zúčastnili žáci a studenti ZŠ Kolín IV. (1. a 5. třída), ZŠ Žižkov Kutná Hora (4. třídy), SPŠ Čáslav, SOŠ dopravní Čáslav, gymnázia Přírodní škola (Praha), a také cca 40 jednotlivců z řad veřejnosti. 

Žáci ZŠ Kolín IV. přijeli v rámci environmentálního projektu, který má podporovat rozvoj kritického myšlení žáků v oblasti environmentální výchovy formou výjezdů do tematicky vhodných subjektů v Kolíně a okolí. (např. solární elektrárna, kořenová čistírna odpadních vod, energeticky soběstačný subjekt apod.). Žáci i paní učitelky byli nadšeni a věnovali nám poděkování za to, že si mohli úpravnu vody prohlédnout. Jsme dojatí a moc děkujeme!

Pusťte si krátký amatérský sestřih z exkurzí 🙂

O exkurze na úpravnu vody U Sv. Trojice byl opravdu velký zájem, přišla se podívat i redaktorka Českého rozhlasu Region. Pusťte si rozhovor s ředitelem ÚH Martinem Pivokonským, který návštěvníky spolu s vedoucím úpravny Martinem Navrátilem úpravnou vody provázel!!!

Kategorie Aktuality CZ.