Aerodynamický výzkum malých obchodních a dopravních letounů


Číslo projektuFT-TA/026 - MPO ČR
Externí řešitelIng. Vojtěch Mráz
Externí spoluřešitelIng. Bohumír Hoření, CSc.
Období2004 - 2007

Popis

Vytvoření integrovaného prostředí leteckému výzkumu a vývoje efektivním využitím synergického efektu účasti všech potenciálně využitelných odborných kapacit průmyslu, výzkumu, universit a ústavů AV ČR. Těžiště řešení je soustředěno na posílení moderních analytických metod návrhu nových letadlových konstrukcí, zejména virtuálního modelování, umožňujícího variantní optimalizace zákaznických požadavků a výrazné snížení typicky vysokých nákladů na dosud aplikovaný rozsah experimentálních procesů.