Analýza a vývoj konstitutivních rovnic pro popis nenewtonských kapalin


Číslo projektu103/09/2066 GA ČR
Řešiteldoc. Petr Filip, CSc.
Externí spoluřešitelProf. Ing. Martin Zatloukal Ph.D.
Období2009 - 2013

Popis

Konstitutivní rovnice představují účinný nástroj k predikci základních reologických vlastností polymerních tavenin a tvoří tak důležitý základ pro modelování procesů zpracování polymerních materiálů. Použití těchto rovnic umožňuje přímý výzkum obvykle a priori neznámých vztahů mezi molekulárními strukturami polymerů a jejich reologickými charakteristikami během daného typu zpracování (jak stacionárních, tak transientních). V současnosti existuje řada diferenciálních konstitutivních rovnic pro popis chování polymerních tavenin (např. Leonovův, modifikovaný Leonovův, modifikovaný White-Metznerův, Phan-Tien-Tannerův, Giesekusův, Pom-Pom, eXtended Pom-Pom, PTT-XPP model,atd.), ale odvození jen některých z nich je založeno na molekulárních argumentech. Cílem předkládaného projektu je výzkum a porovnání prediktivních schopností vybraných modelů pro zvolené třídy polymerních materiálů za různých tokových situací. Na základě této analýzy bude navržen nový model či modifikovány vybrané předchozí modely.Pozornost bude rovněž věnována empirickým modelům popisujícím nemonotónní průběh viskozity.