Analýza a vývoj konstitutivních rovnic pro popis nenewtonských kapalin


Číslo projektuGA103/09/2066
Řešitel z ÚHdoc. Petr Filip, CSc.
Období2009 - 2013
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Konstitutivní rovnice představují účinný nástroj k predikci základních reologických vlastností polymerních tavenin a tvoří tak důležitý základ pro modelování procesů zpracování polymerních materiálů. Použití těchto rovnic umožňuje přímý výzkum obvykle a priori neznámých vztahů mezi molekulárními strukturami polymerů a jejich reologickými charakteristikami během daného typu zpracování (jak stacionárních, tak transientních). V současnosti existuje řada diferenciálních konstitutivních rovnic pro popis chování polymerních tavenin (např. Leonovův, modifikovaný Leonovův, modifikovaný White-Metznerův, Phan-Tien-Tannerův, Giesekusův, Pom-Pom, eXtended Pom-Pom, PTT-XPP model,atd.), ale odvození jen některých z nich je založeno na molekulárních argumentech. Cílem předkládaného projektu je výzkum a porovnání prediktivních schopností vybraných modelů pro zvolené třídy polymerních materiálů za různých tokových situací. Na základě této analýzy bude navržen nový model či modifikovány vybrané předchozí modely.Pozornost bude rovněž věnována empirickým modelům popisujícím nemonotónní průběh viskozity.