Antimikrobiální nanovlákenná membrána pro filtraci vody


Číslo projektuLTC19034
Řešitel z ÚHdoc. Petr Filip, CSc.
Období2019 - 2022
PoskytovatelMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Popis

Projekt je v souladu se stanovenými cíli COST Akce CA 17107 o výzkumu inteligentních textilií, v tomto případě nanovlákenné netkané textilie. Předmětem projektu je příprava antimikrobiálních nanovlákenných membrán pomocí elektrostatického zvlákňování, tyto membrány mohou být použity např. při ultra či mikrofiltraci znečištěné vody. Výhoda těchto filtrů spočívá ve vysoké permeabilitě a filtrační účinnosti díky vysoce porézní struktuře. Projekt je zaměřen na komplexní objasnění interakcí mezi aditivem a polymerem v rozpouštědle z pohledu reologie. Důraz bude kladen zejména na reologické aspekty zvlákňovaných polymerních roztoků závisejících jak na jejich koncentraci, tak na typu antimikrobiálních aditiv. Aplikovaná aditiva budou anorganického typu (nanočástice stříbra a železa) i organického typu (monoacylglyceroly, esenciální oleje, kvarterní amoniové sloučeniny). Přidaná antibakteriální aditiva mohou zabránit růstu bakterií a tvorbě tzv. biofilmu na vodním filtru, což je jedním z největších problémů těchto membrán. Reologický rozbor umožňuje predikovat užitné vlastnosti jednotlivých typů membrán v závislosti na morfologii nanovláken (tvar, průměr, distribuce průměru).