Aplikace vysokotlaké vodní hydrauliky v potravinářském průmyslu – studium reologických a texturních vlastností plastických látek v potravinářství


Číslo projektuFT-TA/004 - MPO ČR
Období2004 - 2007

Popis

Výzkum prvkůvysokotlaké vodní hydrauliky (VVH). Hlavní výhodou VVH je skutečnost, že pro přenos energie se využívá vody (nehořlavá, ekologicky a hygienicky nezávadná kapalina). Výzkum je zaměřen na řešení dynamických vlastností VVH a na vývoj nových prvků, které zlepší regulační vlastnosti VVH a zvýší bezpečnost provozu.