Aplikovaná fyzika jako základ technických věd (2001-2004)


Číslo projektuKSK2067107
Řešitel z ÚHdoc. Ing. Zdeněk Chára, CSc.
Období2001 - 2004
PoskytovatelAkademie věd ČR

Popis

Použití teoretických a experimentálních metod aplikované fyziky pro řešení následujících problematik: Elektronové optické metody nízkonapěťové a environmentální elektronové mikroskopie pro studium povrchů a struktur pevných a biologických látek. NMR tomografie a spektroskopie živých a neživých objektů. Kvantové generátory světla s vysokou koherencí a laserová nedestruktivní manipulace s mikroobjekty. Elektromagnetické interakce v biologických systémech. Metody vlnovodné a koherenční optiky pro generování, přenos a zpracování optických signálů. Vědecká metrologie času a frekvence. Dynamika elektromechanických konverzí energie a rizika s ní spojená. Fyzikální modely dynamiky elektrokinetických a tepelných interakcí v pevné a plynné fázi. Rozšíření experimentálních možností izochronního cyklotronu U120-M. Dozimetrie svazků a polí nabitých částic. Hydrodynamické aspekty revitalizace vodních toků se zaměřením na pohyb sedimentů a měření rychlostních polí. Hydraulická doprava a manipulace s odpady. Identifikace a vibrační diagnostika dynamických systémů. Procesy úpravy a zpracování přírodních surovin a přípravy moderních uhlíkových materiálů, zejména kompozitů uhlík-uhlík.