Chování polymerních materiálů při toku výstupní částí vytlačovaných zařízení


Číslo projektuIAA2060702
Řešitel z ÚHdoc. Petr Filip, CSc.
Období1997 - 2001
PoskytovatelAkademie věd ČR (GA AV)

Popis

S použitím různého složení polymerních směsí (LDPE, HDPE, PP, polybutadien) budou provedena měření na modelech vytlačovacích hubic. Bude analyzován a optimalizován nástup nestability toku (režim skluz-ulpívání na stěně) a jeho vymezení s ohledem na rheologické a makromolekulární chování zpracovávaného materiálu a na geometrické a kinematické parametry charakterizující odpovídající experimentální uspořádání. Pro popis rheologických vlastností bude zobecněn Williamsonův model a bude proveden odhad vlivu molekulárních charakteristik na parametry modelu. Důraz bude kladen na oblasti monotónní závislosti smykového napětí na smykové deformaci. Bude analyzováno Couette-Poiseuilleovo proudění z hlediska ovlivňování (usměrňování) rheologického chování toku polymerů ve vytlačovacích hubicích. Pozornost bude věnována závislosti průtoku na hnacích silách.