Dekompoziční metody pro analýzu proudových polí


Číslo projektuIAA200600801
Řešitel z ÚHIng. Václav Kolář, CSc.
Období2008 - 2012
PoskytovatelAkademie věd ČR (GA AV)

Popis

Navrhovaný výzkum si klade za cíl vývoj účinných nástrojů primárního fyzikálního významu pro analýzu proudových polí. Práce se zabývá rozkladem vířivosti a rozkladem pohybu. Zvláštní pozornost bude věnována fyzikálním aspektům a praktické použitelnosti rozkladu vířivosti, který je výsledkem nedávno navržené trojné dekompozice relativního pohybu v okolí bodu (ponecháváme angl. zkratku TDM). Tato nová dekompoziční metoda poskytuje nové kinematické veličiny: dvě aditivní části vířivosti (a, analogicky, dvě aditivní části rychlosti deformace) odlišného charakteru - smykovou složku a reziduální složku. Projekt se zaměřuje na výzkum 2D a 3D fyzikálních aspektů i praktickou použitelnost TDM, neboť testování na spolehlivých experimentálních nebo numericky simulovaných datech je rozhodující. Pro testování TDM na vybraných úlohách proudění vazké nestlačitelné tekutiny budou provedeny i rozsáhlé numerické experimenty založené na řešení Navierových-Stokesových rovnic pomocí metody konečných prvků.