Dopady změny klimatu na řízené ekosystémy


Číslo projektuGA205/99/1561
Řešitel z ÚHdoc. Ing. Josef Buchtele, CSc.
Období1999 - 2001
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Cílem projektu je stanovení dopadů klimatické změny, vyvolané zesílením skleníkového efektu, na řízené ekosystémy a vodní režim ve vybraných lokalitách v ČR. Společným jmenovatelem pro obě sféry je evapotranspirace, která ovlivňuje fyziologii tvorby a distribuce biomasy. Projekce změny klimatu ve vybraných lokalitách budou konstruovány na základě denních výstupů ze 3 globálních cirkulačních modelů: ECHAM, CCCM a ARPEGE. Zhodnocení citlivosti a odezvy horského lesa a agroekosystémů na změnu klimatických podmínek by mělo přispět ke spolehlivé simulaci dynamiky vody v systému půda, vegetace a atmosféra a následně k lepšímu pojednání extrémních hydrologických jevů. Kvantitativní odhady dopadů změny klimatu, které budou výsledkem matematických simulací, budou sloužit jako vstupní informace pro návrhy adaptačních opatření ke zmírnění dopadů možné změny klimatu.