Dynamika směrově citlivých čidel tření pro elektrodifuzní diagnostiku proudění v reologicky komplexních kapalinách


Číslo projektuGA104/04/0826
Řešitel z ÚHdoc. RNDr. Petr Štern, CSc.
Období2004 - 2006
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Elektrodifuzní (ED) čidla fungují na polarografickém principu. Podle operačního modu detekují buď koncentraci/difuzivitu depolizátoru (kyslík, chinon, ferrokyanid, trijodid), nebo lokální kinematiku okolního proudění. Podle své konstrukce sledují lokální rychlost (anemometry) nebo rychlostní gradient (čidla tření). Vícesegmentová ED čidla navíc detekují také proměnný směr proudění. Bohužel, jejich spolehlivé užití je dosud omezeno na pomalu proměnné toky a homogenní kapaliny. Cílem projektu je jejich zdokonalení využitím zkušeností s dynamikou jednoduchých čidel. Kalibrace a použití vícesegmentových čidel byly zlepšeny ( i)zahrnutím vlivu isolačních vložek na dynamiku (podstatné pro rychle fluktuující toky), ( ii) zahrnutím vliv podélné difuze (podstatné pro pomalé toky s nízkým Pe), (iii) zahrnutím dynamické a směrově specifické kalibrace jednotlivých segmentů a včleněny do nové verze stávajícího PC software EDWORK. Pro ověření teorie i algoritmů by byly provedeny experimenty v několika kontrolovaných neustálených viskometrických tocích s širokou třídou biologických a polymerních kapalin. Výsledná data o difuzivitách a viskozitách by představovala významný vedlejší produkt výzkumu.