Dynamika vírových struktur při interakci v turbulentním úplavu a relevantní aspekty strukturálního popisu


Číslo projektuIAA260403
Řešitel z ÚHIng. Václav Kolář, CSc.
Období1994 - 1996
PoskytovatelAkademie věd ČR (GA AV)

Popis

Navrhovaný výzkumný projekt představuje druhou etapu výzkumu zaměřeného na strukturu a vírovou dynamiku turbulentního úplavu za dvojicí těles. Metodicky se vychází z představy koherentních struktur a z odpovídajícího způsobu jejich identifikace. Předkládaný projekt má za cíl detailní analýzu interakce koherentních struktur a turbulence založenou na rozsáhlých experimentálních datech obdržených při měření v rovinném turbulentním úplavu za dvěma hranoly v bočním uspořádání. Daný problém rovněž motivuje zájem o specifické rysy strukturálního popisu dynamiky turbulentního úplavu a navrhovaná práce má za cíl některé relevantní strukturální aspekty hlouběji analyzovat.