Elektrokoagulačnı́ jednotka na separaci řasové biomasy


Číslo projektuTJ01000297
Externí řešitelIng. Brányiková Irena, Ph.D. (ÚCHP AV ČR, v.v.i.)
SpoluřešitelRNDr. Lenka Čermáková, Ph.D.
Externí spoluřešitelIng. Radek Vojtěchovský (ENVI-PUR, s.r.o)
Období2017 - 2019

Popis

Návrh, sestrojení a optimalizace elektrokoagulační jednotky na separaci řasové biomasy a výzkum souvisejících elektrochemických, hydrodynamických a povrchových jevů a jejich kinetiky.