Elektroreologické kapalné systémy - aktivní přenosová média pro ovládací mechanismy


Číslo projektuIAA2060003
Řešitel z ÚHIng. Pavel Říha, CSc.
Období2000 - 2003
PoskytovatelAkademie věd ČR (GA AV)

Popis

Elektroreologické kapalné systémy se používají jako aktivní přenosová média v ovládacích a hnacích mechanismech. Působením elektrického pole je indukována okamžitá a vratná změna uspořádání molekulární nebo částicové struktury kapalného systému umožňující řízení přenosu mechanického signálu. Vnějšími projevy je chování kapalného systému jako pevného materiálu pod hodnotou mezního napětí, při kterém dochází k toku systému, růst anebo pokles zdánlivé viskozity za toku, viskoelastické a tixotropní chování. Zobecněný popis indukovaného uspořádávání vnitřní struktury a jeho vliv na jevové vlastnosti, tok a deformaci a přenosové schopnosti bude hledán tak, aby jeho specifikace postihla základní fyzikální rysy systémů. Experimentální výzkum nově vyvinutých elektroreologických kapalných systémů bude veden ve spolupráci s Laboratoří reologie na Yamagata university v Japonsku. Výsledky studia jsou určeny k optimalizaci řízení ovládacích a hnacích mechanismů.