Evaluace procesu elektrozvlákňování pomocí elektroreologických měření


Číslo projektuGAP105/11/2342
Řešitel z ÚHdoc. Petr Filip, CSc.
Období2011 - 2013
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Elektrozvlákňování představuje nízkonákladový proces pro výrobu nanovláken pomocí elektricky nabitého paprsku tvořeného polymerním roztokem či polymerní taveninou. Schématicky je tvořen pipetou s polymerním roztokem, dvěma elektrodami, zdrojem stejnosměrného napětí (v rozsahu kV) a uzemněným kolektorem. Vysoké napětí způsobuje protažení polymerní kapky z konce pipety do tvaru vlákna. Eletricky nabité paprsky jsou ukládány ve formě vlákenných vrstev na povrchu uzemněného kolektroru. Vzhledem k velkému poměru povrch/objem jsou tyto tkaniny používány ve formě ochranných oblečení, filtrů, biomedicínských pomůcek, ztužovadel v kompozitech, dále v optice, elektronice aj. Cílem je analyzovat vliv elektroreologického chování jednotlivých dvojic polymer-rozpouštědlo na kvalitu konečné nanovlákenné vrstvy, co se týče homogenity, hladkosti povrchu nanovláken a minimalizace jejich průměrů.