Evoluce vln při filmovém toku viskoelastických kapalin


Číslo projektuGA104/96/0569
Řešitel z ÚHdoc. RNDr. Petr Štern, CSc.
Období1996 - 1998
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Gravitační filmový tok viskoelastických kapalin po nakloněné rovině bude studován jako evoluční proces tvorby vln. Pro několik polymerních kapalin budeme měřit podélné profily střední tloušťky filmu h, vlnové rychlosti c, délky d, a amplitudy a, to vše pro široký rozsah základních parametrů. Přídavné parametry pro viskoelastické kapaliny stanovíme zpracováním údajů o třech reometrických materiálových funkcích: smykové viskozitě, první diferenci normálových napětí, a komplexní viskozitě. Experiment při malých náklonech desky nám umožní identifikovat viskoelastické nestability, které jsou zcela potlačeny při vlnovém toku po svislé desce. Teorie lineární stability filmového toku viskoelastických kapalin bude řešena s cílem odlišit vliv viskozitní anomálie od čistě elastických efektů. Experimentální data budou interpretována ve světle této teorie.