Experimentální a teoretický výzkum nestacionárního proudění vybranými singularitami s aplikacemi v technice a biomechanice


Číslo projektuGA101/93/0879
Řešitel z ÚHIng. František Klimeš, CSc.
Období1993 - 1995
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Společný projekt experimentálního a teoretického výzkumu rychlostního a tlakového pole při nestacionárním (pulsačním) průtoku kapaliny vybranými základními singularitami, které významně ovlivňují charakteristiky proudění v průmyslových potrubních systémech a rovněž charakteristiky proudění v srdečně cévním systému člověka. Výsledky výzkumu by měly být příspěvkem i pro samotný rozvoj vědního oboru - nestacionární hydrodynamiku. Bude využita moderní měřící technika (např. laserový-dopplerovský anemometr, elektromagnetický průtokoměr, diferenciální tlakové snímače, paměťový osciloskop, apod.) ve vazbě s počítačem. Souběžně by byl řešen matematicko-fyzikální popis jednotlivých úloh a jejich numerický výpočet použitím zejména metody konečných prvků.