Experimentální a teoretický výzkum nestacionárního proudění vybranými singularitami s aplikacemi v technice a biomechanice


Číslo projektu101/93/0879
Externí řešitelIng. František Klimeš, CSc. (ÚH AV ČR, Praha)
Externí spoluřešitelprof. Ing. Jan Ježek, DrSc. (FS ČVUT, Praha)
Období1993 - 1995

Popis

Společný projekt experimentálního a teoretického výzkumu rychlostního a tlakového pole při nestacionárním (pulsačním) průtoku kapaliny vybranými základními singularitami, které významně ovlivňují charakteristiky proudění v průmyslových potrubních systémech a rovněž charakteristiky proudění v srdečně cévním systému člověka. Výsledky výzkumu by měly být příspěvkem i pro samotný rozvoj vědního oboru - nestacionární hydrodynamiku. Bude využita moderní měřící technika (např. laserový-dopplerovský anemometr, elektromagnetický průtokoměr, diferenciální tlakové snímače, paměťový osciloskop, apod.) ve vazbě s počítačem. Souběžně by byl řešen matematicko-fyzikální popis jednotlivých úloh a jejich numerický výpočet použitím zejména metody konečných prvků.