Experimentální a teoretický výzkum reologických vlastností a průtoků ekologických plastických maziv u centrálních mazacích systémů


Číslo projektuGA101/02/0605
Řešitel z ÚHdoc. RNDr. Petr Štern, CSc.
Období2002 - 2004
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Vytvoření podmínek pro optimální navrhování mazacích systémů s ekologickými plastickými mazivy, zejména pak: 


- určení hodnot reologických a teplotních parametrů plastických maziv viskositních tříd NLGI 00, 0, 1, 2 pro teplotní rozsah -20 až +40 st.C, pro smykovou rychlost 0,2 - 20 l/s pro definované stavy plastických maziv,


 - experimentální ověření tlakových ztrát v potrubí při laminárním toku plastických maziv pomocí experimentálního stendu a porovnání s vypočítanými hodnotami v souladu s výše zmíněnou metodologií (s využitím Oswaldova, Binghamova nebo Bulkley-Herschelova reologického modelu)


- experimentální určení místních tlakových ztrát ve vybraných případech, jejich matematický popis pomocí ztrátových součinitelů, 


- experimentální a teoretický výzkum toku plastických maziv v pružných trubicích za podmínky stlačitelnosti media a využití matematického modelu,


- matematické modelování hlavních mechanismů centrálních mazacích systémů pro ekologická plastická maziva.