Experimentální prověřování aplikovatelnosti a stanovení okrajových podmínek modelů CFD v míchaných nádobách


Číslo projektuIAA2060604
Řešitel z ÚHIng. Miroslav Severa
Období1996 - 1998
PoskytovatelAkademie věd ČR (GA AV)

Popis

Nové trendy v teorii a konstrukci míchacích aparatur spočívají v aplikaci počítačové hydrodynamiky. Z tohoto důvodu jsou stanoveny následující hlavní cíle navrhovaného projektu. Porovnáním numerických výsledků CFD modelů s experimentálními daty LDA a elektrodifuzní metody stanovit hranice použitelnosti dostupných modelů a programů pro různé míchací aparatury. Testováním různých modelů turbulence (k- , RNG, RSM) dosáhnout lepší shody teoretických a experimentálních výsledků. Značná část experimentálního výzkumu hydrodynamiky systémů pomocí LDA a elektrodifuzní metody bude zaměřena na určení adjustačních konstant a okrajových podmínek modelů pro běžně používané míchací systémy.