Fyzikální a chemické modelování tvorby a šíření sekundárních polutantů v městské a venkovské krajině


Číslo projektu9.4.3040
Externí řešitelIng. Zdeněk Zelinger (ÚFCH JH AV ČR, Praha)
Externí spoluřešitelIng. František Dittrt (ÚH AV ČR, Praha), RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc. (ÚT AV ČR, Praha)
Období2001 - 2004

Popis

V návaznosti na předchozí projekt GA AV ČR navrhujeme další experimenty simulující šíření škodlivin v ovzduší metodou fyzikálního modelování. Plánujeme vývoj nových bodových a plošných emisních zdrojů škodlivin pro simulaci v aerodynamickém tunelu. Budou aplikovány nové metody koncentračního monitorování v aerodynamickém tunelu na základě plameno-ionizačního detektoru a laser-diodové spektroskopie. Fyzikální modelování bude doplňováno spektrálními a kinetickými studiemi reakčních meziproduktů atmosférického významu za účelem modelování tvorby a šíření sekundárních polutantů v městské a vesnické krajině.