Fyzikální a chemické modelování tvorby a šíření sekundárních polutantů v městské a venkovské krajině


Číslo projektuIAA3040101
Řešitel z ÚHIng. František Dittrt
Období2001 - 2004
PoskytovatelAkademie věd ČR (GA AV)

Popis

V návaznosti na předchozí projekt GA AV ČR navrhujeme další experimenty simulující šíření škodlivin v ovzduší metodou fyzikálního modelování. Plánujeme vývoj nových bodových a plošných emisních zdrojů škodlivin pro simulaci v aerodynamickém tunelu. Budou aplikovány nové metody koncentračního monitorování v aerodynamickém tunelu na základě plameno-ionizačního detektoru a laser-diodové spektroskopie. Fyzikální modelování bude doplňováno spektrálními a kinetickými studiemi reakčních meziproduktů atmosférického významu za účelem modelování tvorby a šíření sekundárních polutantů v městské a vesnické krajině.