Fyzikální a chemické vlastnosti usazených (okultních) srážek v silně znečištěné oblasti České republiky


Číslo projektuIAA3042301
Řešitel z ÚHIng. Miroslav Tesař, CSc.
Období2003 - 2007
PoskytovatelAkademie věd ČR (GA AV)

Popis

Při řešení projektu GA ČR č. 205/99/1426 byla prokázána variabilita koncentrací polutantů (KP) během mlžné epizoda. Byl prokázán rozdíl KP ve vzorcích vody z mlhy a z námraz a závislosti KP na nadmořské výšce. Byla vyslovena hypotéza, že KP v usazených srážkách je závislá na obsahu vody v mlze (LWC) při různých meteorologických podmínkách a v případě tuhých usazených srážek i na mikrofyzikálních procesech při mrznutí vody. Výpočty LWC a KP podle dosud publikovaných vztahů nekorespondují s výsledky měření. Možná příčina je, že uvedené vztahy byly získány na základě dat z oblastí s menším znečištěním (hory, mořské pobřeží), než v řešeném prostředí. Na základě studia existujících a nových dat při současném měření LWC bude odvozen vztah mezi KP a LWC v silně znečištěném prostředí ČR pro vybrané usazené srážky (mlha, námraza) a provedeny modelové výpočty LWC, KP a mokré depozice. Získaná data porovnáme s existujícími daty (výsledky z relativně čistější oblasti ČR, data z jiných zdrojů).