Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů


Číslo projektuSP/1A6/151/07
Řešitel z ÚHIng. Miroslav Tesař, CSc.
Období2007 - 2011
PoskytovatelMinisterstvo životního prostředí (MŽP)

Popis

Projekt je zaměřen na zpřesnění dopadu klimatických změn na hydrologickou bilanci včetně hodnocení extrémních hydrologických jevů a dále na přípravu adaptačních opatření. K řešení je využívána monitorovací síť malých povodí GEOMON provozovaná Českou geologickou službou jednotnou metodikou od roku 1994. Na základě scénářů vývoje klimatu budou aplikovány hydrologické modely Sacramento SAC-SMA  a RETU. Predikce vývoje odtoku modelu Sacramento bude využita pro předpověď vývoje chemického složení půd a povrchových vod pomocí modelu MAGIC. Reálná dynamika povrchového odtoku bude zkoumána pomocí isotopů 18O a 15N. Znalost dynamiky koloběhu chemických prvků v malých povodích umožní kvantifikovat kritické a cílové zátěže síry a dusíku, které se využívají při tvorbě a revizích protokolů CLRTAP. Řešení projektu tak přispěje i ke zlepšení kvality ovzduší.

V rámci příprav adaptačních opatření budou pro vybraná povodí zpracovány syntetické mapy a připravena opatření, která výrazně zvýší biodiverzitu a ekologickou stabilitu krajiny a kromě zpomalení odtoku vody z území přispějí k ochraně kvality podzemních a povrchových vod.