Hodnocení vlivu změn krajinného pokryvu na lokální hydrologii a klima v Krkonošském národním parku s využitím dálkového průzkumu Země a hydrologického modelování


Číslo projektuSS05010124
Řešitel z ÚHRNDr. Václav Šípek, Ph.D.
Období2022 - 2025
PoskytovatelTechnologická agentura ČR (TA ČR)

Popis

Projekt je zaměřen na hodnocení vlivu změn krajinného pokryvu (s důrazem na změny lesních porostů) na lokální hydrologii a klima. Změna klimatu jako komplexní proces vyžaduje interdisciplinární přístup, a proto budou v rámci týmu složeného z odborníků z různých vědních disciplín využity klasické (hydrologie, pedologie) i inovativní přístupy (dálkový průzkum Země, hydrologické modelování, hodnocení fyziologického stavu lesních porostů). Zvláštní pozornost bude věnována lesním porostům, které jsou cennými ekosystémy Krkonošského národního parku a hrají významnou roli ve vodním režimu krajiny. Například oproti travním ekosystémům les zvyšuje výpar a při změnách krajinného pokryvu les dochází tedy k významným rozdílům v nasycení půdního profilu.