Hydraulická funkce mostních objektů


Číslo projektuGA103/00/1620
Řešitel z ÚHdoc. Ing. Zdeněk Chára, CSc.
Období2000 - 2002
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Těžiště projektu spočívá ve výzkumu hydraulické funkce mostních objektů a inundačních otvorů pro komplikované průtokové nebo geometrické podmínky. Hlavními vytčenými cíli projektu je:1) Výzkum hydraulických poměrů pro konstrukce mostních profilů v obzvlášť komplikovaných průtokových situacích situacích. 2) Modelový výzkum k ověření možných konstrukčních opatření pro zlepšení hydraulické funkce (zejména ve vztahu k ledovému režimu toku). 3) Výzkum hydraulické účinnosti inundačních otvorů při proudění v rozlivovém území pro různá dispoziční uspořádání těles pozemních komunikací a toku. 4) Kritické zhodnocení stávajících výpočetních postupů navrhování a posuzování mostních objektů a způsobu jejich implementace v dostupných matematických simulačních modelech.Řešení projektu je kombinací:1) Hydraulického laboratorního výzkumu různé míry detailnosti. II) Terénních šetření a analýzy dokumentárních materiálů. III) Matematického modelování hydraulické funkce mostních objektů.