Hydrodynamické a reologické chování vazkoelastických kapalin v technologických uzlech a prvcích vytlačovacích zařízení


Číslo projektuIA26002
Řešitel z ÚHdoc. Petr Filip, CSc.
Období1991 - 1993
PoskytovatelAkademie věd ČR (GA AV)

Popis

Předmět výzkumu: Výroba, zpracování a využití umělých plastických hmot přináší řadu hydrodynamických a reologických problémů, jejichž studium není pouze otázkou čistě teoretické povahy, nýbrž - vzhledem k současným stále rostoucím objemům vyráběného množství - zásadním způsobem ovlivňuje jak výrobní náklady, tak kvalitu výrobků. Navrhujeme provést základní výzkum - podmínek, za kterých hydrodynamicky a reologicky podmíněné procesy uplatňující se v plastikářských operacích vykazují nestabilní chování negativně ovlivňující produkci (tvarové a strukturní vady); - možných kritérií vymezujících oblasti stability těchto procesů.


Cíle výzkumu: - experimentálními postupy vymezit oblasti charakteristických proměnných postihujících chování vazkoelastických kapalin v technologických uzlech a prvcích vytlačovacích zařízení; - experimentální analýza stavu napjatosti ve vazkoelastických kapalinách a rozbor faktorů vedoucích k relaxačním anomáliím a poruchám proudění na výstupu z kapilár a vytlačovacích trubic; - klasifikace vazkoelastických kapalin podle výtokových charakteristik zahrnujících geometrické, kinetické a časové aspekty proudění.