Hydrologická a biogeochemická odezva horských rašelinišť na změny klimatu


Číslo projektuGA22-12837S
Řešiteldoc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
Externí řešitelprof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (PřF UK)
Období2022 - 2024

Popis

Cílem projektu je přinést nové poznatky o vlivu změn klimatu na hydrologickou funkci horských rašelinišť. Pomocí pokročilých metod monitoringu, analýz a modelování zhodnotit změny jejich hydrologického režimu, hydrochemické odezvy, generování odtoku z různých zón a simulovat
dopady změn klimatu.