Hydrologická a biogeochemická odezva horských rašelinišť na změny klimatu


Číslo projektuGA22-12837S
Řešitel z ÚHdoc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
Období2022 - 2024
PoskytovatelGrantová agentura ČR (GA ČR)

Popis

Cílem projektu je přinést nové poznatky o vlivu změn klimatu na hydrologickou funkci horských rašelinišť. Pomocí pokročilých metod monitoringu, analýz a modelování zhodnotit změny jejich hydrologického režimu, hydrochemické odezvy, generování odtoku z různých zón a simulovat dopady změn klimatu.